Entries by Paul

CHRIS COLEMAN I DDERBYN ANRHYDEDD ARBENNIG YNG NGWOBRAU CHWARAEON CYMRU 2016

Bydd y gŵr a arweiniodd Cymru i rownd gynderfynol pencampwriaeth pêl-droed Ewrop yn cael ei anrhydeddu heno (dydd Llun 5 Rhagfyr) â Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2016. Bydd rheolwr Cymru, Chris Coleman, yn derbyn y wobr am ei gyflawniadau arbennig yn gofalu am y tîm cenedlaethol, yn y seremoni fawreddog yn Neuadd […]

Yr hyfforddwraig o Gwmbrân Vicki Randall yw Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2016

Mae hyfforddwraig pêl-rwyd a phêl-droed gwirfoddol o Gwmbrân, sydd wedi annog dros 200 o ferched ifanc i chwarae’r gêm bob wythnos, wedi ei henwi heddiw (Dydd Gwener 25 Tachwedd 2016) yn Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2016. Sefydlodd yr athrawes Ymarfer Corff Vicki Randall, 29, glwb pêl-rwyd Ieuenctid Cwmbrân yn 2009, gyda dim ond 5 […]

Yn Rownd Derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Megan Curling

Efallai mai dim ond 16 oed yw Megan Curling ond mae ganddi nod pwysig: newid bywydau merched ym Mhen-y-bont ar Ogwr er gwell. Cryn dipyn o dasg yn wir ond eisoes mae’r ferch ifanc yma, sy’n Llysgennad Ifanc Aur ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, yn gwneud gwahaniaeth: “Yn fy ysgol i, mae’r merched yn fwy […]

Yn Rownd Derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Delyth Jones

Mae’n ymddangos fel pe bai Delyth Jones yn byw ac yn anadlu er mwyn bod wrth y pwll: “Wel, ie, mae llawer o bobl yn dweud ’mod i’n byw yn y lle,” chwertha. Mae ei hymrwymiadau amser yn cyfateb bron i’w swydd lawn amser gyda’r GIG. Mae hi wrth ochr y pwll bob dydd ar […]

Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn – Emily Griffiths

Mae’n dweud mai nofio yw’r “gamp fwyaf anghymdeithasol erioed” ond dydi Emily Griffiths ddim yn gallu dychmygu bywyd heb fod yn hyfforddi ar ochr y pwll. Hi yw Prif Hyfforddwr Titans De Cymru – academi nofio Baralympaidd ar gyfer Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr; gan feithrin talent o byllau ym mhob un o’r […]

Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn – Deb Bashford

“Rydw i eisiau defnyddio fy anabledd i helpu eraill. Mae’n allwedd i ddrws i helpu pobl sy’n cael anawsterau.” Mae Debbie Bashford yn 46 oed ac yn byw gyda chyflwr prin ar asgwrn ei chefn. Oherwydd haint yn ei choes yn 2005, a olygodd ei bod wedi gorfod ymladd am ei bywyd, mae hi hefyd […]