Entries by Rachel Argyle

Hyffordwr lleol yn cipio Gwobr Chwaraeon Genedlaethol yng Nghymru

Heddiw mae’r hyfforddwr o Gaerfyrddin, Aled Jones-Davies, wedi cael ei enwi fel Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn am ei ymroddiad i Dîm Rhedeg a Chyfeiriannu Taf (TROTs). Bydd y wobr yn cael ei chyflwyno yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, sy’n dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yng Nghymru yn y Celtic Manor […]

PROSIECT LEDLED CYMRU’N ENNILL GWOBR GYNTAF UN CYMRU ACTIF

Mae prosiect sydd wedi cael o leiaf 1,500 o bobl segur yng Nghymru i symud wedi ennill gwobr newydd sbon am ei waith. Heddiw (dyddiad), mae Codi Allan, Bod yn Egnïol (GOGA) wedi cael ei enwi fel enillydd cyntaf Gwobr Cymru Actif yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018. Mae’r prosiect, sy’n cael ei weithredu ledled Wrecsam, […]

Datgelu rhestr fer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales

Mae’r rhestr fer ar gyfer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales wedi cael ei chyhoeddi. Mae unigolion o amrywiaeth o ddisgyblaethau wedi cael eu cynnwys ar y rhestr fer sy’n adlewyrchu llwyddiant Cymru mewn nifer o feysydd. Mae’n cynnwys: ·         Gareth Bale (Pêl-droed) ·         Elinor Barker (Seiclo) ·         Laura Deas (Bobsled sgeleton) ·         Menna […]

Beirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru 2018

James Ledger Cystadlodd James, sy’n 25 oed, dros Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad eleni yng nghystadleuaeth 100m y T12 (athletwyr â nam ar y golwg). Mae’r athletwr, sy’n wreiddiol o Abertawe ond yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn, wedi bod yn ddigon ffodus i gynrychioli Cymru a Phrydain Fawr ym mhob cwr o’r byd, rhywbeth […]

Stori Hannah

Blwyddyn yn gwneud byd o wahaniaeth. ·         Ar lwybr i hyfforddi i fod yn athrawes       ·         Hwb enfawr i hyder           ·         Atgofion am oes                  Dyma dri pheth cadarnhaol mae Hannah Nolan yn dweud sydd wedi digwydd iddi ar ôl ennill Gwobr Person Ifanc Ysbrydoledig y llynedd. Yn 2017, fe glywson ni sut roedd y wirfoddolwraig […]

Rydyn ni’n ôl!

Ydyn wir, ar Ragfyr 4ydd yn y Celtic Manor, mae BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru’n dod at ei gilydd unwaith eto ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru. Bydd y goreuon a’r unigolion mwyaf ysbrydoledig mewn chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yn dod at ei gilydd i ddathlu’r angerdd sydd gennym ni dros ein cenedl […]