Eich manylion

Manylion yr Enwebai

Yn yr adran nesaf, dyma’ch cyfle i esbonio pam eich bod yn credu bod yr enwebai yn haeddiannol o’r wobr yma. Efallai hoffech gynnwys fanylion o adegau pan maen nhw wedi dylanwadu eraill, gwneud gwahaniaeth, neu fynd y filltir ychwanegol yn eu rôl.

Yn yr adran nesaf, dyma’ch cyfle i esbonio pam eich bod yn credu bod yr enwebai yn haeddiannol o’r wobr yma. Efallai hoffech gynnwys fanylion o adegau pan maen nhw wedi dylanwadu eraill, gwneud gwahaniaeth, neu fynd y filltir ychwanegol yn eu rôl.

Beth mae’r enwebai wedi eu cyflawni

Datganiad

Os yw’r unigolyn sy’n cael ei enwebu’n iau na 18 oed, rhaid cael caniatâd rhiant.

Cyn i chi fynd ati i enwebu – byddwch yn ymwybodol y byddwn ni (tîm Cyfathrebu Chwaraeon Cymru) yn cysylltu â phob enwebai wedi i’r ffenest enwebu gau er mwyn eu hysbysu eu bod nhw wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr, a cynnig yr hawl iddynt dynnu’n ôl o’r broses.

Cewch hyd i mwy o wybodaeth am sut mae Chwaraeon Cymru yn defnyddio gwybodaeth personol yn ein Polisi Preifatrwydd:http://privacy.sport.wales/

Bydd yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru 2019 yn cau am canol nos, dydd Sul 22 Medi 2019.